Jag har flyttat min blogg till en ny address. Besök mig där!
Gå till nya bloggen

Kan du läsa det?

fi yuo cna raed tihs, yuo hvae a sgtrane mnid too Cna yuo raed tihs? Olny 55 plepoe out of 100 can. i cdnuolt blveiee taht I cluod aulaclty uesdnatnrd waht I was rdanieg. The phaonmneal pweor of the hmuan mnid, aoccdrnig to a rscheearch at Cmabrigde Uinervtisy, it dseno't mtaetr in waht oerdr the ltteres in a wrod are, the olny iproamtnt tihng is taht the frsit and lsat ltteer be in the rghit pclae. The rset can be a taotl mses and you can sitll raed it whotuit a pboerlm. Tihs is bcuseae the huamn mnid deos not raed ervey lteter by istlef, but the wrod as a wlohe. Azanmig huh?

7 comments on “Kan du läsa det?”

  1. Häftigt! Jag kunde läsa det utan problem direkt, utom ett ord. Strange. Men jag kom på det långt senare ner i texten, då det pratades om första och sista bokstaven!
    Det måste vara därför som jag ofta läser svenska helt galet.... =))

  2. Det knäppaste är ju att det inte ens är på vårt modersmål men vi förstår ändå. Vi är inte så dåliga. 😀 😀